Пешгирии нашъаманд? ва бемори?ои вобаста ба он Печать
Автор: Комрон   
19.04.2019 11:41

Пешгирии нашъамандї ва беморињои вобаста ба он

Мутобиќи банди 2.1-и наќшаи чорабинињои асосии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, љињати иљроиши Барномаи соњавї оид ба амалигардонии «Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020» дар солњои 2019-2020, санаи 4 апрели соли 2019 аз љониби кормандони МД “Маркази миллии маниторинг ва пешгирии нашъмандї” намояндагони Агентии маводи нашъаовар ва Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон бо омўзгорону донишљуёни Донишгоњи давлатии тиљоратии Тољикистон дар мавзўи “Пешгирии нашъамандї ва беморињои вобаста ба он” вохўрї баргузор гардид.

Дар чорабинии мазкур зиёда аз 200 нафар омўзгорону донишљўён, иштирок намудад. Сараввал мутахассиси Марказ доир ба вазъи нашъамандї маълумот баён намуда, сипас доир ба оќибатњои нашъамандї аз нуќтаи назарияи илми муосир ба сањми њозирин маълумотњо расонида, таъкид намуд, ки муборизаи дастаљамона дар ин самт пурзур карда шаванд.

Чуноне, ки аз мањзанњои илмї бар меояд, намуди рустанињои кукнор гулонро табиби бузург, файласуф ва фарзанди фарзонаи миллати тољик Абўалї ибни Сино ба маќсади тиббї истифода бурдааст. Ў маводи нашъаовари афюнро хамчун маводи карахткунанда ё худ бедардкунандаи беморон истифода мебурд. Бо гузашти замон ва тараќиёти илм, техника ва саноат маводи нашъадор синтез карда мешуданд.

Ќайд гардид, ки нашъамандї ин зарар ба наслњои љавон ва шикасти љомеа мебошад. Ба оќибатњои нашъамандї агар назарафканем хело ташвишовар аст: љавонии талафёфта, орзуњои амалї нагашта,таќдири шикаста, тифлии рўњану љисман маъюб, пирї ва марги бармањал.

Мутахассисони Марказ иброз намудан, ки оид ба маводњои нашъадор се санади меъёрии њуќуќии байналхалќиро Љумњурии Тољикистон ќабул намуда, чандин њуљчатњои соњаи муходиротї аз љониби Њукумати Љумњурї ба тавсиб расонида шудааст.

Сипас аз љониби мутахассисони Марказ филми њуљљатї дар мавзўъи “Њудуди бехатар”, ки оќибатњои нангини бемории нашъамандиро иникос менамояд ба њозирин мухтасар намоиш дода шуд.

Дар фарљоми чорабинї устодону донишљўён доир ба мавзўъ саволњо пешнињод намуда, мутахассисони Марказ ба онњо љавобњои асоснокардашуда гардониданд.