Воқеаи тақвим

< Октябр 2019 >
Д С Ч П Ҷ Ш Я
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Истинодҳо

154

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо.

    ?ОНУНИ ?УМ?УРИИ ТО?ИКИСТОН Дар бораи восита?ои нашъадор, модда?ои психотроп?  ва прекурс...

Партнёры

Информация о партнёрах

Контакты

  • Краткая и контактная информация о наркологических Центрах— адрес, телефон, факс, е-mail, режим ...

Маълумот дар бораи маводи нашъадор

    Маълумот дар бораи маводи нашъадор

 • ?онуни ?ум?урии То?икистон дар бораи восита?ои нашъадор, модда?ои психотроп? ва прекурсор?о.

  03.10.2012 12:21
 • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо.

  03.10.2012 12:51
 • Партнёры

  03.10.2012 16:29
 • Контакты

  03.10.2012 16:34
 • Маълумот дар бораи маводи нашъадор

  03.10.2012 16:40

Пурсиши ҳафта

Шумо нашъа мекашед?
 

Пурсиш ва посух

221 30 64

Аз кахри гили сиёх то авчи зухал.
Кардам хама мушкилоту гетиро хал.
Берун частам зи банди хар макру хайял.
Хар банд кушода шуд магар банди ачал!

(980-1037)

Ки дар Сайт

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterИмрӯз2079
mod_vvisit_counterДирӯз2213
mod_vvisit_counterИн ҳафта8756
mod_vvisit_counter Ҳафтаи гузашта15134
mod_vvisit_counterИн моҳ47420
mod_vvisit_counterМоҳи гузашта50822
mod_vvisit_counterҲамагӣ3179399
Ҳозир 18 Меҳмонҳо онлайн
Барнома?ои давлат?


Барномаи миллии пешгирии па?ншавии нашъаманд? ва такмили ёрии нарколог? дар ?ум?урии То?икистон барои сол?ои 2013-2017 PDF Печать E-mail
Автор: Комрон   
07.05.2013 11:46

 

 

ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ВАЗОРАТИ  ТАНДУРУСТИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

Барномаи миллии пешгирии пањншавии нашъамандї ва такмили ёрии наркологї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2017

Душанбе – 2012с

Њукумати Љумњурии Тољикистон

ЌАРОР

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аз 30 апрели соли 2012                № 183

Дар бораи тасдиќи Барномаи миллии пешгирии пањншавии

нашъамандї ва такмили ёрии наркологї дар Љумњурии

Тољикистон барои солњои 2013-2017

Мутобиќи моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дурнамоињои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва барномањои инкишофи иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон », бо маќсади пешгирии пањншавии нашъамандї ва такмили ёрии наркологї, Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор мекунад:

1. Барномаи миллии пешгирии пањншавии нашъамандї ва такмили ёрии нарколгї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2017 тасдиќ карда шавад (замима мегардад).

2. Вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе ва шањру ноњияњо иљрои Барномаи мазкурро дар доираи маблаѓњои пешбинишуда таъмин намуда, њар сол то 1 декабр ба Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон маълумот пешнињод намоянд.

3. Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон:

- њамоњангсозї ва дастгирии техникии татбиќи Барномаро таъмин намояд;

- дар бораи натиљањои татбиќи Барнома ба Њукумати Љумњурии Тољикистон њар сол то 31 декабр ахбор манзур намояд.


Эмомалї Рањмон

 

Њукумати Љумњурии Тољикистон

ЌАРОР

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2012 года                № 183


Об утверждении Национальной программы по профилактике распространения наркозависимости и совершенствованию

наркологической помощи в Республике Таджикистан

на 2013 - 2017 годы

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально - экономического развития Республики Таджикистан» с целью профилактики распространения наркозависимости и совершенствования наркологической помощи, Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Национальную программу по профилактике распространения наркозависимости и совершенствованию наркологической помощи в Республике Таджикистан на 2013 - 2017 годы (прилагается).

2. Министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти Горно – Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов обеспечить выполнение настоящей Программы в рамках предусмотренных средств и ежегодно до 1 декабря представлять, информацию Министерству здравоохранения Республики Таджикистан.

З. Министерству здравоохранения Республики Таджикистан:

- обеспечить координацию и техническую поддержку реализации Программы;

.              - О результатах реализации Программы ежегодно до 31 декабря

представлять информацию в Правительство Республики Таджикистан.


Эмомалї Рањмон

Бо ќарори

Њукумати Љумњурии Тољикистон

Аз 30 апрели соли 2012,

№183 тасдиќ шудааст


Барномаи миллии пешгирии пањншавии нашъамандї ва

такмили ёрии наркологї дар Љумњурии Тољикистон

барои солњои 2013 - 2017

1. Муќаддима

Барномаи миллии пешгирии пањншавии нашъамандї ва такмили ёрии наркологї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013 - 2017 (минбаъд Барнома) дар асоси Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи саломатии ањолї», «Дар бораи ёрии наркологї» ва Стратегияи миллии солимии ањолии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010 - 2020 тањия гардида, ба пешгирї, дарёфт, табобат ва барќарорсозии беморињои вобастагї аз маводи фаъолкунандаи рўњї, таќвияти истифодаи усулњои муосири мониторинги даврї, тањлил ва бањодињии вазъ, нигоњдорї ва бењтаргардонии саломатии ањолї, паст намудани беморшавї ва фавт вобаста ба истеъмоли маводи нашъадор ва машруботї равона гардидааст.

Дар давоми солњои охир нашъамандї ва майзадагї ба саломатии мардуми сайёра, аз љумла ањолии Љумњурии Тољикистон тањдиди љиддї пеш оварда, дар самти пешравии фарњангии љамъият монеа эљод намуда истодааст. Чорањои андешидашуда оид ба мониторинг, тањлил ва бањодињии вазъ, аз љумла бартараф намудани ин падидаи номатлуб ба такмил ва таљдид ниёз доранд. Дар айни замон зарурати омўзиши илман асосноки вазъ, гузаронидани тањќиќоти иљтимої дар байни ањолї барои муайян намудани сабабњои пањншавии ин зуњурот ва андешидани чорањои мушаххас ба миён омадааст.

Нашъамандї ва майзадагї омилњои хатарноки пањншавии беморињои сироятї, инкишофи беморињои љиддии узвњои системаи асаб, дилу рагњо ва беморињои музмин мебошанд.

Яке аз мушкилоти асосї, ки сабабгори афзоиш ёфтани шумораи беморони истеъмолкунандаи маводи фаъолкунандаи рўњї гардидааст, ин њамоњангї ва робита надоштани фаъолияти аксари ташкилотњои љамъиятии дар ин самт амалкунанда бо маќомот ва ташкилотњои давлатї, инчунин паст будани сатњи маърифати оилавї дар самти пешгирии сўистеъмоли маводи мазкур мебошад.

Аз ин лињоз, яке аз њадафњои асосии Барнома ташкили чорабинињо тавассути љалб намудани ташкилотњои љамъиятї ва шахсони алоњида дар њамкорї бо маќомоту ташкилоти давлатї љињати ба вуљуд овардани муносибатњои солими оилавї дар самти пешгирии ин намуди беморињо мебошад.

Ташкили фаъолияти корї бо истифодаи усулњои муосир дар соњаи наркологии кишвар иќдоми зарурї мебошад. Яке аз вазифањои асосии Барномаи мазкур ин амалї намудани сиёсати давлатї дар самти мониторинг, тањлил ва бањодињии вазъ, пешгирї, табобат ва барќарорсозии беморињои вобастагї аз маводи фаъолкунандаи рўњї буда, њангоми истењсол, ташвиќу пешнињоди нўшокињои спиртї тарѓиби оќибатњои зараровари истеъмоли онро дар бар мегирад. Њадафи тањияи Барномаи мазкур ин таъмин намудани солимии миллат, бахусус солимии насли оянда мебошад.

2. Вазъи истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї дар Љумњурии Тољикистон ва раванди ёрии наркологї ба ањолї

1. Њангоми тањлили сатњи истеъмоли маводи мухаддир, нашъамандї, майзадагї, оќибатњои тиббию иљтимоии беморињо ва рафти иљрои барномањои ќаблї дар љумњурї пеш аз њама бояд љанбањои зерин мавриди натиљагирї ќарор дода шаванд.

2. Бо маќсади пешгирии пањншавии нашъамандї ва такмили ёрии наркологї дар љумњурї, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз     2 апрели соли 2005, №113 Барномаи пешгирии пањншавии нашъамандї ва такмили ёрии наркологї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2005 - 2010 тасдиќ карда шуд.

3. Дар доираи амалисозии Барномаи мазкур шароит фароњам омад, ки омилњои таъсиррасонанда дар самти болоравии сатњи нашъамандї дарёфт ва арзёбї карда шаванд.

4. Омили асосие, ки вазъи нашъамандиро дар Љумњурии Тољикистон ташвишовар ва аз лињози иљтимої хатарнок шарњ медињанд, ин мубталошавии шумораи зиёди беморон ба нашъамандии героинї мебошад. То соли 1997 масъалаи нашъамандии героинї дар Љумњурии Тољикистон он ќадар ташвишовар набуд. Дар љумњурї одатан њолатњои истеъмоли афюн ва бангдона љой доштанд. Соли 1997 бори аввал 57 њодисаи нашъамандии героинї дар муассисањои наркологї ба ќайд гирифта шуд. То санаи 1 январи соли 2012 дар Љумњурии Тољикистон расман дар муассисањои наркологї 7117 нафар беморони нашъаманд ба ќайд гирифта шуда буданд.

5. Омори нашъамандони баќайдгирифташударо танњо шумораи ба муассисањои тиббї бо маќсади гирифтани ёрии наркологї ихтиёран мурољиаткунандагон ташкил медињад, ки ин њолат вазъи воќеиро нишон дода наметавонад.

6. Мувофиќи маълумоти расмии муассисањои тиббии сохтори наркологї дар давраи солњои 2000 - 2010 нишондињандаи бемории  нашъамандї аз 74,4 то 122,4 (соли 2007) нишондињанда ба 100 000 ањолї расид, яъне беморї ба 45,9 фоиз ё 1,6 маротиба афзоиш ёфт.

Љараёни нишондињандаи беморї ва беморшавии аввалия ба бемории нашъамандї дар давоми солњои 2000 - 2010 дар Љумњурии Тољикистон ба њар 100 000 нафар ањолї (Љадвали № 1)

Солњо

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Шумораи умумии беморон

4604

6356

6496

6759

7275

7732

7841

8744

8645

8018

7398

Нишондод ба 100 њазор ањолї

74,4

100,7

100,9

103,1

108,4

112,8

112,1

122,4

118,4

108,7

98,2

Мардон

95.6

95.5

96.5

95,8

95.5

94.5

94.7

95.0

94.2

95,3

95,8

Занон

4,4

4,5

3,5

4,2

4.5

5.5

5,3

5.0

5,8

4,7

4,2

Шумораи бемороне, ки бори аввал ба ќайд гирифта шудаанд

1768

2134

592

515

522

753

677

909

490

670

380

Нишондод ба 100 њазор ањолї

28,6

33,8

9,2

7,8

7,8

11,0

9,6

12.7

6,71

9,08

5.04

7. Чї тавре, ки аз љадвал бармеояд, нишондињандањои беморї ва беморшавии аввалия то соли 2008 афзуда, минбаъд коњиш ёфтаанд.

8. Бо дарназардошти вазъ, муњим аст, ки тањлили истеъмоли маводи нашъадор вобаста ба намуди мавод баррасї карда шавад.

Шумораи беморони нашъаманд вобаста ба истифодабарии

намуди маводи нашъадор (Љадвали №2)

Солњо

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Шумораи умумии нашъамандон

6759

7275

7732

7841

8744

8645

8018

7398

Бангдона

543

567

560

543

556

577

480

376

Афюнї

750

765

682

689

711

752

686

1056

Героинї

5155

5690

6250

6335

7064

6863

6483

5552

Итеъмоли якчанд маводи фаъолкунандаи рўњї

311

253

240

243

261

453

369

414

9. Вобаста ба мавќеи љойгиршавии љуѓрофї ва њамсарњадї бо Љумњурии Исломии Афѓонистон, ки дар солњои охир њамчун давлати асосии истењсолкунандаи ѓайриќонунии маводи нашъадори гурўњи афюнї дар љањон шинохта шудааст, Љумњурии Тољикистон аз љониби гурўњњои љиноятпеша њамчун њудуди транзитии интиќоли ин мавод истифода бурда шуд. Мушоњидањо нишон медињанд, ки њама гуна давлате, ки дар чунин њолат ќарор дошта бошад, бевосита дар он ќисме аз маводи интиќолшаванда боќї мемонад ва ин мушкилоти зиёдшавии бемории нашъамандиро ба бор меорад. Бо сабаби он, ки њаљми асосии маводи мухаддири дар гардиши ѓайриќонунї буда ба героин рост меояд, дар сохтори истеъмоли маводи нашъадор њиссаи ин маводи нашъадор назаррас мебошад.

Шумораи истифодабарандагони маводи нашъадор

бо роњи тазриќї (Љадвали №3)

Солњо

Шумораи умумии беморони нашъаманд

Аз љумла бо роњи тазриќї

шумора

%

2000

4604

1419

30,8%

2001

6356

2193

34,5%

2002

6496

2334

35,9%

2003

6759

2420

35,8%

2004

7275

3564

49,0%

2005

7732

4478

57,9%

2006

7841

4693

60,08%

2007

8744

5316

61,87%

2008

8645

5430

62,8%

2009

8018

4583

57,1%

2010

7398

4578

61,8%

10. Аз рўи нишондињандањои љадвали 3 аз соли 2001 афзоиши шумораи беморони нашъамандї бо роњи тазриќї ба назар мерасад. Ќайд кардан зарур аст, ки соли 2010 шумораи онњо ба 4578 нафар расид, ки 61,8 фоизро аз шумораи умумии беморони нашъамандї ташкил медињад. Бо дарназардошти он, ки зиёда аз 15 фоизи беморони нашъаманд ба истифодаи як сўзандору барои истеъмоли маводи нашъадор бо роњи тазриќї роњ медињанд, ин яке аз роњњои сироятёбии ВНМО/БПНМ ба шумор меравад.

11. Тибќи маълумоти Маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди ВНМО/БПНМ дар соли 2010 зиёда аз 56,1 фоиз њодисањои сироятёбї ба ВНМО аз њисоби истеъмолкунандагони маводи нашъадор бо роњи тазриќї ба ќайд гирифта шудаанд.

12. Аз шумораи умумии беморони истеъмолкунандаи маводи нашъадор бо роњи тазриќї мардњо 97 фоизро ташкил медињанд. Таќрибан њамаи беморони истеъмолкунандагони маводи нашъадор алоќаи љинсии бемуњофиза, бе рифоларо иљро мекунанд, ки ин роњи дигари пањншавии сироятёбии ВНМО ба њисоб меравад.

13. Аз ин лињоз, тайи солњои охир дар сохторњои Вазорати тандурустї бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон барномањои паст кардани зарар аз истеъмоли маводи нашъадор амалї карда мешаванд. Аз љумла дар сохтори наркологї бо маќсади пешгирии пањншавии сироятёбии ВНМО ва дигар беморињои таввасути хун гузаранда барномаи таљрибавии табобати љойивазкунандаи ёрирасон љорї карда шуд. Аз амалигардии ин Барнома заминаи моддию техникии марказњои наркологї таќвият ёфта, сатњ ва теъдоди хизматрасонињои наркологї ба ањолї ташаккул ёфтанд.

14. Маркази љумњуриявии клиникии наркологии ба номи профессор М.Ѓ.Ѓуломов, ки муассисаи пешбари сохтори соњаи хизматрасонии наркологии Вазорати тандурустї мебошад, дорои 100 кат буда, дар якљоягї бо марказњои вилоятии наркологии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон дар шањри Хоруѓ - 30 кат, вилояти Суѓд - 100 кат, вилояти Хатлон - 50 кат ва но.њияи Њисор - 10 кат, дар маљмўъ аз 290 кат иборат аст. Марказњои мазкур дар якљоягї бо Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандї, Маркази љумњуриявии барќароркунии тиббию иљтимоии “Тангаї” ва њуљрањои наркологї барои ташхис, пешгирї, табобат ва барќароркунии беморони мубталои нашъамандї, майзадагї ва зањрмандї ба ањолї хизмати махсуси наркологї мерасонанд.

15.  Тавре дар боло ќайд гардид, муваффаќияти бадастомада оид ба вазъи нашъамандї дар Љумњурии Тољикистон асосан натиљаи дар сатњи баланди сиёсї амалї гардидани маљмўи чорабинињои муњими маљмўиву мушаххас дар самти мубориза бар зидди нашъамандї ва нашъаљаллобї мебошад.

16. Бо маќсади таќвият додани тадбирњои  анљомдодашуда ва минбаъд низ коњиш додани сатњи нашъамандї зарурати тањия ва ќабули барномаи нав дар ин самт ба миён омадааст.

3. Маќсад ва вазифањои Барнома, механизми амалисозии он,

гурўњњои маќсаднок

17. Маќсади асосии Барномаро мониторинг, тањлил ва бањодињии вазъ, пешгирї ва боздошти пањншавии истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї, инчунин коњиш додани оќибатњои тиббию иљтимоии он дар байни ањолї, таќвияти заминаи моддию техникии сохторњои наркологї ташкил медињанд.

18. Барои ноил гардидан ба маќсади нињоии Барнома вазифањои зерин бояд иљро карда шаванд:

- такмили санадњои меъёрии њуќуќии дар ин самт амалкунанда;

- такмили барномањои омўзишї дар сохтори муассисањои таълимии олї, касбию техникї ва миёна, инчунин баланд бардоштани сатњи тайёр намудани мутахассисони соња, аз љумла тайёрии тодипломї ва баъдидипломии мутахассисон;

- такмили асосњои роњбарї ва ташкили ёрии наркологї ба ањолї дар пайвастагї бо ташаккул ва бењдошти заминаи моддию техникии соња;

- таъмини самараноки љанбаи илмию иттилоотии раванди ташаккул ва таљдиди сохтори ёрии наркологї;

- љорї намудани технологияњои муосири мониторинг, тањлил ва бањодињии вазъ, пешгирї, дарёфт, табобат ва барќарорсозии тиббию иљтимоии беморињои вобаста аз маводи фаъолкунандаи рўњї;

- баланд бардоштани сатњи маърифати зиддинашъамандї ва майзадагии ањолї, бо дарназардошти хусусиятњои хоси миллї, динї ва фарњангии љомеа;

- такмили барномаи паст кардани зарар аз маводи фаъолкунандаи рўњї бо додани афзалият ба барномањои хурди камхарљ.

19. Гурўњњои маќсаднок:

- насли наврас (кўдакон, наврасон, љавонон);

- ашхоси аз лињози нашъамандї ба гурўњњои осебпазир шомилгардида;

- ашхоси ба маводи фаъолкунандаи рўњї вобастабуда;

- фаъолони љомеа, шахсиятњои аз нигоњи иљтимої баландмартаба;

-   мутахассисони дар сохтори наркологии давлатї ва ѓайридавлатї фаъолияткунанда;

- мутахассисони сохтори кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва дар барномањои пешгирикунанда фаъолияткунанда (маориф, тандурустї, њифзи иљтимої).

20. Самтњои амалисозии Барнома аз њадафњои асосї бармеоянд, ки иљрои онњо дар натиља ба њадафњои гузошташуда оварда мерасонад.

21. Барнома самтњои зерини фаъолият ва механизми амалисозиро муайян менамояд:

- такмили санадњои меъёрии њуќуќии дар ин самт амалкунанда, вобаста ба сохторњои тиббию иљтимої аз њисоби баррасї ва тањияи санадњои нави меъёрии њуќуќие, ки фаъолияти сохторњои наркологї ва дигар сохторњои дар ин самт фаъолияткунандаро танзим менамоянд, инчунин усулњои мутобиќшавии ин меъёрњо ба шароити мављудаи Љумњурии Тољикистон, бо дарназардошти хусусиятњои хоси миллї, динї ва фарњангии љомеа амалї карда мешаванд;

- такмили барномањои омўзишї дар сохтори муассисањои тањсилоти олї, касбию техникї ва миёна, инчунин баланд бардоштани сатњи тайёр намудани мутахассисони соња, аз љумла тайёрии тодипломї ва баъдидипломии мутахассисон тавассути ворид намудани таѓийроти зарурї, бо дарназардошти вазъи имрўзаи беморињо, технологияњои муосири табобат ба барномањои таълимї, махсусан оид ба тайёр намудани мутахассисони соњаи наркологї, равоншиносї, рўњшиносони клиникї, кормандони иљтимої ва ѓайра;

- такмили асосњои роњбарї ва ташкили ёрии наркологї ба ањолї дар пайвастагї бо ташаккул ва бењдошти заминаи моддию техникии соња таввасути иљро намудани талаботи санадњои меъёрии њуќуќии дар ин самт амалкунанда аз љониби субъектњои хољагидорї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва шахсони масъул бо истифода аз ваколатњои онњо бо роњи љалби маблаѓњои буљетњои љумњуриявї ва мањаллї, маблаѓњои шахсони воќеї ва њуќуќї, инчунин ташкилотњои љамъиятї дар доираи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад. Љињати дарёфти маблаѓњои иловагї барои сохтори наркологї аз хизматрасонињои музднок ва љалби даромадњо аз фурўши аксизи маводи машруботї истифода бояд кард;

- таъмини самараноки љанбаи илмию иттилоотии раванди ташаккул ва таљдиди сохтори ёрии наркологї аз њисоби тайёр намудани мутахассисони илми педагогї, тањќиќоти нави илмї, тањияи барномањои илмию иттилоотї, созмон додани шўроњои илмї ва диссертатсионии тахассусї, инчунин ба таври доимї ба роњ мондани мониторинги гуногунсамти даврї љињати омўзиш ва њамоњангсозии вазъи вобастагї аз маводи фаъолкунандаи рўњї амалї карда мешавад;

- ба роњ мондан ва истифодаи усулњои нави мониторинг, тањлил ва бањодињии вазъ, пешгирї, табобат ва барќарорсозии беморињои вобаста аз маводи фаъолкунандаи рўњї љињати нигоњдорї ва бењтаргардонии саломатии ањолї бо роњи љорї намудани технологияи муосир дар пайвастагї бо истифода аз тањљизоти њозиразамон ва навоварињои илмию техникии ватанї амалї карда мешавад;

- љињати ноил шудан ба баланд бардоштани сатњи маърифати зиддинашъамандии ањолї, пурзўр намудани назорати иљтимої, ташаккули устувории зиддинашъамандї ва майзадагї бо дарназардошти хусусиятњои хоси миллї, динї ва фарњангии љомеа, Барнома маљмўи чорабинињои омўзишї, маърифатию иттилоотї ва фарњангиро дар сатњи љомеа тавассути воситањои ахбори умум, вохўрињо, мизњои мудаввар, семинару машваратњо, овезаю баннерњо, маводи иттилоотї ва амсоли инњо пешбинї менамояд;

- созмон додани њуљрањои машваратии мањрамона, њуљрањои хизматрасонињои гуногунзина ва дигар беморињои њамбаста яке аз роњњои амалишавии Барнома мебошад. Љињати амалї намудани маљмўи чорабинињо дар самти таљдиди сохтор бо кушодани марказњои офиятбахшии вилоятї, шўъбањо барои наврасон, шўъбањои рўзона, бахшњои зиддихурўљї бо маќсади афзалияти барномањои гуногунзинаи камхарљ ва муносибати маљмўї бо беморон њамкорињои байнисохторї бояд ба роњ монда шаванд.

4. Давраи амалї гардидани Барнома

22. Давраи амалї гардидани Барнома панљ солро дар бар гирифта, дар ин давра бо маќсади расидан ба њадафњои нињої диќќати асосї ба чорабинињои зерин дода мешавад:

- пеш аз њама омўзиши иљрои барномањои ќаблї дар ин самт, баррасї ва ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќие, ки фаъолияти сохторњои наркологиро танзим менамоянд;

- иљрои маљмўи чорабинињо дар самти омода намудани мутахассисони омўзгорї, табибони нарколог ва дигар мутахассисони соња, аз љумла тавассути созмон додани шўроњои илмї ва диссертатсионии тахассусї, ба роњ мондани мониторинги доимии гуногунсамти даврї љињати тањлил, бањодињї ва њамоњангсозии вазъи вобастагї аз маводи фаъолкунандаи рўњї, такмили барномањои омўзишї дар сохтори муассисањои тањсилоти олї, касбию техникї ва миёна, инчунин баланд бардоштани сатњи тайёр намудани мутахассисони соња, аз љумла тайёрии тодипломї ва баъдидипломии мутахассисон, љорї намудани технологияњои муосири пешгирикунандаи аввалия, дуввумдараља ва сеюмдараља;

- гузаронидани чорабинињои гуногунсатњ љињати болоравии сатњи маърифати зиддинашъамандии ањолї, таќвияти назорати иљтимої, ташаккули устувории зиддинашъамандї ва майзадагї, бо дарназардошти хусусиятњои хоси миллї, динї ва фарњангии љомеа;

- такмили асосњои роњбарї ва ташкили ёрии наркологї ба ањолї дар пайвастагї бо ташаккул ва бењдошти заминаи моддию техникии соња;

- созмон додани њуљрањои машваратии мањрамона, њуљрањои хизматрасонињои бисёрзина.

5. Манбаъњои маблаѓгузории Барнома

23. Маблаѓгузории доимї ва иловагии Барнома аз њисоби манбаъњои зерин амалї карда мешавад:

- буљети давлатї;

- грантњои ташкилотњои љамъиятї, байналмилалї, фондњои хусусии дар самти пешгирї ва табобати нашъамандї фаъолияткунанда;

- инвеститсияњои хусусї, грантњои тахассусии давлатї ва дигар сарчашмањо, аз љумла хизматрасонињои музднок дар доираи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон.

6. Њамоњангсозї ва роњбарии Барнома

24. Роњбарии умумї ва њамоњангсозии Барнома аз љониби Шўрои њамоњангсозии байниидоравї, ки дар назди Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон ташкил карда мешавад, амалї мегардад.

25. Шўрои њамоњангсозии байниидоравии амалисозии Барномаи мазкур ба Шўрои њамоњангсозї оид ба пешгирии истеъмоли маводи нашъадор, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз                3 апрели соли 2004, №1310 таъсис дода шудааст, њисоботдињанда мебошад.

26. Барномаро Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон амалї менамояд, ки ба он ваколати њамоњангсозии Барнома аз рўи чорабинињое, ки иљрои онњо ба ўњдаи дигар вазорату идорањо вогузор шудааст, дода мешавад.

27. Барои амалисозии Барномаи мазкур, Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњури Тољикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон, инчунин маќомоти иљроияи њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањру ноњияњои љумњурї љалб карда мешаванд.

28. Барои амалисозии босифати Барнома дар назди маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї шўроњои њамоњангсозї таъсис дода мешаванд. Барномаи мазкур иљрои њатмии сариваќтии талаботи наќшаи чорабинињоро (замима мегардад) пешбинї намуда, масъулияти баланди маъмуриро аз вазорату идорањо, ташкилоту муассисањо ва шахсони ваколатдор талаб менамояд.

7. Бањодињї ва мониторинги рафти иљрои Барнома

29. Барои таъмини татбиќи самаранок, бомуваффаќият иљро намудани вазифањои Барнома, мунтазам гузаронидани мониторинг ва тањлили он, Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандии Вазорати тандурустї масъул мебошад. Инчунин дар мавриди зарурї аз њисоби Шўрои њамоњангсозии байниидоравї ва Шўрои њамоњангсозї оид ба пешгирии истеъмоли маводи нашъадор гурўњи мониторингї ташкил карда мешавад, ки ба њайати он намояндагони вазорату идорањо ва ташкилотњои дахлдор шомил мешаванд. Тамоми масъалањои марбут ба фаъолияти ташкилию иттилоотиро дар ин самт Шўрои њамоњангсозии байниидоравї њал менамояд.

30. Мониторинг ва арзёбии Барнома ба таври доимї дар шакли гузаронидани мониторингњои даврї ва њисоботи солона амалї карда мешавад. Бањодињї дар ду давра дар солњои 2014 ва 2017 гузаронида мешавад.

31. Њисобот оид ба мониторинг бо арзёбии фаъолияти дар доираи он анљом додашуда ва пешнињодот оид ба такмили раванди инкишоф аз тарафи Вазорати тандурустї ва шарикони дахлдор муњокима карда мешавад.

33. Натиљањои нињоии Барномаи пешгирї ва боздошти пањншавии истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї, мониторинг, тањлил ва бањодињии вазъи нашъамандї,  инчунин коњиш додани оќибатњои тиббию иљтимоии он дар байни ањолї, таќвияти заминањои моддию техникии сохторњои наркологї хоњанд буд.

Замима

ба Барномаи миллии пешгирии пањншавии нашъамандї ва такмили ёрии наркологї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013 - 2017

Наќшаи чорабинињои Барномаи миллии пешгирии пањншавии нашъамандї ва такмили ёрии наркологї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013 - 2017

Р/Т

Номгўи

чорабинињо

Давраи амалишавї

Иљрокунандагон

Њадафи нињої

1

2

3

4

5

1. Такмили санадњои меъёрии њуќуќии дар ин самт амалкунанда

1.1

Таљдиди назар намудани санадњои меъёрии  њуќуќї дар соњаи њифзи иљтимоии беморони аз маводи фаъолкунандаи рўњї вобастабуда

2013 - 2014

Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоииањолї, Вазорати тандурустї,Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњї, Кумитаи кор бо занон ва оила

Таъмини шароити мусоиди барќарорсозии беморони вобаста аз маводи фаъолкунандаи рўњї

1.2

Баррасї ва такмили санадњои меъёрии њуќуќї дар соњаи ёрии наркологї  вобаста ба мутобиќ намудани онњо ба санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи  Тољикистон

2013 - 2014

Вазорати тандурустї

Фароњам намудани заминањои њуќуќии хизматрасонињои наркологї

1.3

Такмили санадњои меъёрии њуќуќї вобаста ба муомилоти маводи фаъолкунандаи рўњї

2013- 2017

Вазорати тандурустї,Агентии назорати маводи нашъаовар, Вазорати корњои дохилї

Бењтар намудани заминаи њуќуќии муомилоти маводи фаъолкунандаи рўњї

2. Такмили барномањои омўзишї дар сохтори муассисањои тањсилоти олї, касбї-техникї ва миёна, инчунин баланд бардоштани сатњи тайёр намудани мутахассисони соња, аз љумла тайёрии то дипломї ва баъдидипломии мутахассисон

2.1

Тањия ва љорї намудани   Барномањои таълимии такмилёфтаи тайёрии то дипломї ва баъдидипломии мутахассисони соњаи наркологї, равоншиносї, иљтимої ва педагогї

2013 - 2017

Вазорати маориф, Вазорати тандурустї

Таќвияти барномањои омўзишї дар сохтори муассисањои тањсилоти олї, касбї-техникї, миёна ва баланд бардоштани сатњи тайёр намудани мутахассисони соња, аз љумла тайёрии тодипломї ва баъдидипломии мутахассисон

2.2

Тањия ва љорї намудани   Барномањои таълимии такмилёфтаи муассисањои таълимии миёна ва миёнаи махсус оид ба пешгирї аз истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї

2013-2017

Вазорати маориф

Ташвиќ ва тарѓиби тарзи њаёти солим

2.3

Тайёр намудани мутахассисони тањсилоти олї ва миёнаи соњаи наркологї, равоншиносї ва иљтимої дар даврањои такмили ихтисос ва ихтисосгирии аввалия

2013-2017

Вазорати тандурустї, Вазорати маориф, Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї

Дастрасї ба мутахассисони соња, баланд бардоштани сифати дастгирии масъалањои иљтимої ба беморони ниёзманди соња

2.4

Ташкили курсњои кўтоњмуддат љињати тайёр намудани мутахассисони мањаллї оид ба гузаронидани намудњои гуногуни мониторинг

2013-2017

Вазорати тандурустї

Мониторинги мунтазами вазъи нашъамандї

2.5

Ташкили курсњои кўтоњмуддат љињати тайёр намудани мутахассисони мањаллї оид ба бањодињии вазъи вобастагї аз маводи фаъолкунандаи рўњї

2013-2017

Вазорати тандурустї

Тањлил ва бањодињии вазъи нашъамандї

3. Такмили асосњои роњбарї ва ташкили ёрии наркологї ба ањолї дар пайвастагї бо ташаккул ва бењдошти заминаи моддию техникии соња

3.1

Таъсис додани Шўрои мањаллии байниидоравии  њамоњангсозии Барнома

2013

Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї

Таъмини босифати татбиќи Барнома

3.2

Таљдиди сохтор бо дарназардошти ниёзмандї ба усулњои хизматрасонї

2015-2017

Вазорати тандурустї

Ташаккули асосњои роњбарї ва ташкили ёрии наркологї

3.3

Тавсеаи фаъолият, азнавсозии бино ва такмили сохтори Маркази љумњуриявии барќарорсозии тиббию иљтимої «Тангаї»

2013-2015

Вазорати тандурустї

Дастрасї ба кўмакњои тиббї – иљтимоии баландсифат ва фарогирии зиёди беморони вобаста аз маводи фаъолкунандаи рўњї

3.4

Дар доираи таљдиди муассисањои тиббї кушодани марказњои барќарорсозии тиббию иљтимої дар вилоятњо

2015-2017

Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, Вазорати Тандурути

Дастрасї ба кўмакњои тиббию иљтимої дар минтаќањои љумњурї

3.5

Ба роњ мондани усулњои муосири дарёфт, табобат ва барќарорсозї

2013-2014

Вазорати тандурустї

Боздошти пањншавии вобастагї аз маводи фаъолкунандаи рўњї

3.6

Баррасї ва тањияи протоколњои нави ташхису табобат

2013

Вазорати тандурустї

Муайян намудани меъёрњои ташхис ва табобат

3.7

Ба роњ мондани табобати дармонгоњии беморони нашъамандї ва майзадагї

2014-2015

Вазорати тандурустї,маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањру ноњияњо

Дастрасї ба табобат љињати фарогирии шумораи зиёди ањолї

3.8

Таъсиси додани шўъбањо (зершўъбањои) кўдакона ва наврасон дар муассисањои наркологї

2015-2017

Вазорати тандурустї,маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањру ноњияњо

Фароњам овардани шароити мусоиди хизматрасонии наркологї ба кўдакон ва наврасон

3.9

Дар доираи таљдиди  муассисањои тиббї ташкили бистаришгоњњои рўзонаи муассисањои наркологї

2014

Вазорати тандурустї,маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањру ноњияњо

Фароњам овардани шароити мусоиди хизматрасонии наркологї барои шахсони аз маводи фаъолкунандаи рўњї вобаста буда дар назди муассисањои наркологї

3.10

Тањкими заминаи модию техникї ва кадри Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандї

2013-2017

Вазорати тандурустї

Ташакулли махзани ягонаи иттилоотї ба вазъи нашъмандї

3.11

Гузаронидани мониторинги даврї дар муассиса ва ташкилотњои њукуматї ва ѓайрињукуматии соњаи тандурустии самти иљтимої

2013-2017

Вазорати тандурустї

Омўзиши вазъи оиди ба дастрасї бо маводи фаъолкунандаи рўњї, инчунин љараёни чорабинињои пешгиркунандаи нашъамандї

3.12

Анљом додани маљмўи чорабинињо барои дарёфти манбањои иловагии маблаѓгузории муассисањои наркологї, аз љумла: аз њисоби  зина ба зина љорї намудани хизматрасонињои музднок дар муассисањои наркологї

2013

Вазорати тандурустї ва Вазорати молия

Мусоидат дар рафти ташхис ва табобати беморони аз маводи фаъолкунандаи рўњї вобаста буда

4. Таъмини самараноки илмию итилоотии раванди ташаккул ва таљдиди сохтори ёрии наркологї

4.1

Тайёр намудани номзад ва докторњои илмї соњаи равоншиносию наркологї

2013-2017

Вазорати тандурустї

Рушди илми равоншиносию наркологї

4.2

Ташкили Шўрои диссертатсионии љумњуриявї оид ба равоншиносию наркологї

2015-2017

Вазорати тандурустї

Рушди тадќиќотњои илмї ва тайёр намудани олимони љавони соња

4.3

Гузаронидани тадќиќот дар байни истеъмолкунандагони мушкилиофари маводи фаъолкунандаи рўњї

2013-2017

Вазорати тандурустї

Илман асоснок намудани њолати истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї

4.4

Гузаронидани тадќиќот дар байни ањолї оид ба истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї

2013-2017

Вазорати тандурустї

Илман асоснок намудани њолати истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї

4.5

Гузаронидани тадќиќот дар байни ањолї љињати муайян намудани њолати фавт вобаста ба истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї

2013-2017

Вазорати тандурустї

Илман асоснок намудани њолати фавти вобаста аз истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї

5. Љорї намудани технологияњои муосири мониторинги давравї, тањлил ва бањодињии вазъ, пешгирї, дарёфт, табобат ва барќарорсозии тиббию иљтимоии беморињои вобаста аз маводи фаъолкунандаи рўњї

5.1

Ташкили шабакаи ягонаи љамъоварї, тањлил ва бањодињии вазъи вобаста ба маводи фаъолкунандаи рўњї

2013

Вазорати тандурустї

Дар заминаи  маълумотњои даќиќи тањлил ва бањододашуда, андешидани чорањои мушаххаси бењтаргардонии вазъи соњаи наркологї

5.2

Гузаронидани мониторинги давравии бисёрљабња бо истифодабарии усулњои муосир

2013-2017

Вазорати тандурустї

Омўзиш ва тањлили вазъи вобаста ба истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї

5.3

Љорї намудани усулњои муосири пешгирикунанда аз сўистеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї дар сохторњои давлатї ва ѓайридавлатї

2013–2014

Вазорати тандурустї,Вазорати маориф, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњї, Кумитаи телевизион ва радио

Мусоидат ба баланд бардоштани иттилоотнокии ањолї аз оќибатињои истеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї

5.4

Љорї намудани технологияњои муосири дарёфт ва ташхис дар фаъолияти муассисањои наркологї

2013-2014

Вазорати тандурустї

Мусоидат ба баланд бардоштани сифати дарёфт ва ташхиси беморони аз маводи фаъолкунандаи рўњї вобаста буда дар муассисањои наркологї

5.5

Љорї намудани технологияњои муосири муолиљавию барќарорсозї дар фаъолияти муассисањои наркологї

2013-2014

Вазорати тандурустї

Мусоидат ба баланд бардоштани сифати табобат ва барќарорзозии беморони аз маводи фаъолкунандаи рўњї вобаста буда дар муассисањои наркологї

5.6

Дар заминаи муассисањои наркологии давлатї ва ѓайридавлатї љорї намудани кўмаки машваратї, ба шахсони њамбаста

2013-2017

Вазорати тандурустї

Барќарорсозї ва бењтаргардонии самаранокии табобат

5.7

Љорї намудани технологияњои муосири табобат, аз он љумла табобати љойивазкунандаи ёрирасон

2013

Вазорати тандурустї

Бењтаргардонии самаранокии табобат ва пешгирии пањншавии беморињои сироятї

6. Таќвияти сатњи маърифати зидди нашъамандї ва майзадагии ањолї бо назардошти хусусиятњои хоси миллї, динї ва фарњангии љомеа

1

Ташкили чорабинињо (вохўрї, мизњои мудаввар, семинарњо, маърўзањо ва ѓайра) дар байни гурўњњои љомеа

2013-2017

Вазорати тандурустї,Вазорати маориф, Агентии назорати маводи нашъаовар, Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњї, Кумитаи кор бо занон ва оила, Вазорати корњои дохилї

Баланд бардоштани иттилоотнокии ањолї, ба хусус љавонон аз оќибатњои ўистеъмоли маводи фаъолкунандаи рўњї. Дастрасї ба маслињатњои хайрхоњона ва муфид, хабарњои тоза. Ташвиќу тарѓиби тарзи њаёти солим.

Ташкили робитаи зич миёни љомеа ва мутахассисони соња

6.2

Ташкили чорабинињо (вохўрї, мизњои мудаввар, семинарњо, лексияњо ва ѓайра) дар муассисањои тањсилоти умумї, миёна, миёнаи махсус ва олї

Дар давоми амалигар-донии Барнома

ВТ, ВМ, АНМН,

КЉВС, КЗО, ВМ ВКД

6.3

Ташкили маслињатдињии босамари наркологї, психотерапевтї, тиббию психологї дар муассисањои наркологї

Дар давоми амали-гардонии Барнома

ВТ

6.4

Љорї намудани технологияњои иттилоотию пешгирикунандаи муосир дар муассисањои таълимї, воситањои ахбори умум ва муассисањои наркологї

2014

ВМ, КТР, ва ВТ

6.5

Истифодаи шабакањои муосири иттилоотї, аз љумла интернет дар самти баланд бардории иттилоотнокии љомеа

Дар давоми амали-гардонии Барнома

ВТ, АНМН, ВМ, КЉВС, КЗО, КРТ, ВКД

7. Такмили барномаи паст кардани зарар аз маводи фаъолкунандаи рўњї, тавассути додани афзалият ба барномањои пастзинаи камхарљ

7.1

Ташкили шабакаи утоќњои маслињатии мањрамона дар назди муассисањои наркологї бо фаъолиятњои амалисозии барномањои барќарорсозии пешгирикунанда бо дар назардошти барномањои паст кардани зарар

Дар давоми амалигар-донии Барнома

ВТ

Фароњам овардани шароит љињати дарёфт ва мусоидат ба фарогирии табобат

7.2

Дар њамкорї бо ташкилотњои байналмилалї ташкил ва дастгирии муассисањои кўмаки иљтимої ба нафарони аз маводи фаъолкунандаи рўњї вобастабуда ва бо ин васила амалисозии барномаи паст кардани зарар

2013-2014

ВТ, ВМЊИА

Пешгирии пањшавии беморињои сироятї ва дигар њолатњои ба маводи фаъолкунандаи рўњї алоќамандбуда

7.3

Омўзиши самаранокии ворид намудани барномањои табобати љойивазкунандаи ёрирасон

2013

ВТ, АНМН, ВКД

Муайян намудани самаранокии вориднамоии табобати љойивазкунандаи афюнї дар пешгирии пањншавии беморињои сироятї ва љиноятњои вобаста ба муомилоти маводи нашъадор

7.4

Дар њамкорї бо ташкилотњои байналмилалї дар доираи барномаи паст кардани зарар амалисозии табобати љойивазкунандаи афюнї дар дигар минтаќањои љумњурї

2013-2014

ВТ

Пешгирии пањшавии беморињои сироятї ва дигар њолатњои ба маводи фаъолкунандаи рўњї алоќаманд

 

Обновлено 07.05.2013 12:01
 


© 2008 Маркази Милии Мониторинг ва пешгирии нашъамандии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ